Превосходя Ваши ожидания
 Одесса, пр-т Гагарина 12А, БЦ "Шевченковский", эт. 12

Нові обмеження на готівкові розрахунки

10 янв. 2017

Як завжди, з настанням нового календарного року, вступають в силу суттєві зміни до чинного законодавства, а також уповноважені органи у  відповідних сферах оновлюють положення, порядки, інструкції згідно із нововведеннями та обраною державою стратегією розвитку на найближчий рік в цілому.

Так, не можна залишити поза увагою той факт, що з 04.01.2017 року Національний банк України (надалі – НБУ) з метою виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору економіки України до 2020 року (далі – Програма) знизив розмір граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб з 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень.

Як відомо, НБУ ввів дане обмеження в червні 2013 року, однак вже у вересні минулого року неодноразово анонсувалися плани посилити контроль у цій сфері, які і були реалізовані в постанові Правління Національного банку України від 25.11.2016 року № 407 (далі – Постанова).

Так, Постановою передбачено зниження граничної суми розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня до 50 тисяч гривень, а також граничної суми розрахунків готівкою  фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, затверджено у розмірі 50 тисяч гривень.

Разом із тим, фізичні особи понад встановлену суму мають право здійснювати розрахунки шляхом безготівкового перерахунку коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (в тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок в національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Окрім того, гранична сума готівкових розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тисяч гривень.

Контрольні функції стосовно дотримання порядку проведення готівкових розрахунків за товари та послуги відповідно до положень Податкового кодексу України здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби.

Варто зазначити, що дані заходи, на думку НБУ, не мають спричинити незручностей для громадян, оскільки стосуються не щоденних покупок, а лише коштовних речей (нерухомості, дорогоцінностей,  автомобілів, предметів розкоші та ін.). Окрім того, вони маю сприяти прискоренню обігу готівки, звуження сфери їх використання та прискоренню розвитку безготівкового сегмента економіки, оскільки Програма передбачає поступове зниження рівня готівкових коштів в економіці (за прикладом європейських держав).   

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що дані заходи все ж таки змусять громадян перед здійсненням коштовних покупок продумати порядок проведення розрахунку з контрагентом для забезпечення укладення договору.

 

Анастасія Бабійчук 

молодший юрист АО "АФ "ДОМІНАНТА"

 

Теги: розрахунки, НБУ, готівка

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Как одолжить, что б вернули?

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни одалживал деньги. И у большинства наверняка возникал вопрос: «А что, если…?». Бесспорно, универсальным способом защиты является одалживать либо у надежных, либо надежным контрагентам. Однако, как говорится, раз в год и палка стреляет, поэтому лучше предпринять меры для защиты от таких «сюрпризов». Для уверенности в удачном завершении долговых обязательств, с точки зрения юриспруденции их всегда необходимо оформлять согласно требованиям закона.

Безналоговые предприятия – миф или реальность?

Налоговой сфере всегда присуще большое количество реформ и нововведений, однако, что они с собой несут – становится известно, лишь по прошествии времени. Хотелось обратить внимание на пункт 44 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее п. 44), в котором предусмотрена ставка 0 % для некоторых плательщиков налога на прибыль предприятия. Являются ли такие предприятия абсолютно безналоговыми или это лишь образное название – мы и постараемся выяснить.

Разграничение юрисдикции в системе судов. Куда подать иск?

Разветвленность судебной системы Украины не обеспечивает четкого разграничения полномочий между судами. Причем надлежащее выполнение этой задачи является одной из важнейших гарантий доступа лица к правосудию.  Отсутствие единых принципов распределения порождает практику, что спор либо нигде не принимают к рассмотрению, либо существует возможность рассмотрения сразу в нескольких судах. Такая неопределенность со стороны законодателя существенно уменьшает шансы на защиту нарушенных прав.