Доминанта

Действие договора поруки в свете последних позиций ВСУ

21 июня 2017

Постановлением по делу №6-1009цс17 від 14.06.2017р. ВСУ высказал свою очередную позицию в отношении действия договора поруки при нарушении должником своих обязательств по кредитному договору.

Так, анализируя правовые нормы ст. 1054, 526, 553, 559 ГК Украины, суд пришел к выводу о том, что в случае если кредитным договором предусмотрен возврат кредитных средств частями согласно графика платежей, то 6-месячный срок для предъявления требований к поручителю исчисляется в отношении каждого такого платежа.

Соответственно в случае пропуска 6-месячного срока поручительство прекращается в части требований кредитора в отношении взыскания задолженности по платежам, которые должны были быть уплачены до истечения 6 месяцев, предшествующих подаче иска.

В то же время, поручительство в отношении требований, по которым 6-ти месячный срок не пропущен остается в силе.

Следует сказать, что данная правовая позиция принята ВСУ в пользу поручителей, и теперь в случае отсутствия оснований для признания поручительства прекращенного в полном объеме, можно указывать на прекращение поручительства в отношении отдельных составляющих кредитной задолженности.

 

 

 

 

   Виталий Цвигун 

   руководитель судебной практики, адвокат АО "КФ "ДОМИНАНТА" 

Теги: ВСУ, правовая позиция, договор поруки

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Як залучити грошові кошти в ТОВ

Не секрет, що при створенні ТОВ учасники, як правило, несвідомо підходять до питання визначення розміру статутного капіталу майбутньої компанії. Як наслідок, в процесі реалізації подальшої господарської діяльності у товариства виникає необхідність розрахуватись за поставлений дорогий товар, надані послуги, а наявних у підприємства коштів не вистачає. Як правило учасники виходять з даної ситуації або шляхом надання учасниками ТОВ поворотної безвідсоткової фінансової допомоги або шляхом збільшення статутного капіталу товариства.

Розподіл майна подружжя без суду

Необхідність поділу спільного майна подружжя, як правило, виникає у зв'язку з розірванням шлюбу. Однак дружина та чоловік мають право на поділ такого майна незалежно від розірвання шлюбу.

Як свідчить практика, подружжя піднімає питання про поділ спільного сумісного майна тоді, коли шлюбні відносини між ними фактично припинені але юридично шлюб залишається зареєстрований.

НОВЕ ЖИТТЯ ТОВАРИСТВ: АНАЛІТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНУ МИНУЛОГО РОКУ

Вже майже півтора роки пройшло з моменту набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». І хоча красивої круглої дати сьогодні немає, все ж пропонуємо підвести деякі підсумки реалізації викладених в цьому принциповому для корпоративної сфери правового регулювання нормативному акті. Бо, як показує досвід роботи за минулий рік, далеко не всі товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю навчилися правильно жити за новим законодавством.