Доминанта

Ипотека не может стать собственностью банка в судебном порядке

15 нояб. 2016

Постановлением от 02.11.2016 г. по делу № 6-2457цс16  ВСУ подтвердил позицию о невозможности обращения взыскания на предмет ипотеки путем признания на него права собственности в судебном порядке.

По мнению суда обращение взыскания на предмет ипотеки в соответствии с законом может быть в судебном и внесудебном порядке.

Внесудебный порядок предусмотрен в двух видах – исполнительная надпись нотариуса и договор об удовлетворении требований ипотекодержателя (или соответствующая оговорка в договоре ипотеки).

Судебный порядок урегулирован ст. 39 ЗУ «Об ипотеке», которой предусмотрено,  что в случае удовлетворения судом иска об обращении взыскания на предмет ипотеки в решении суда указывается, кроме прочего, способ реализации предмета ипотеки путем проведения публичных торгов либо применения процедуры продажи, предусмотренной ст. 38 этого закона (продажа банком от своего имени).

Возможность возникновения права собственности по решению суда предусмотрена только в статьях 335 и 376 ГК Украины. В других случаях право собственности приобретается из других, не запрещенных законом оснований, в том числе сделок.

Таким образом, Верховный Суд Украины своим решением изменил судебную практику по признанию за банками (ипотекодержателями) права собственности на ипотечное имущество как один из способов обращения взыскания на предмет ипотеки, который был ранее разрешен в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Специализированного Суда Украины по рассмотрению гражданских дел «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, которые возникают из кредитных правоотношений». В частности, п. 39 данного Постановления Пленума гласил, что исходя из положений ст. 33,36,37 ЗУ «Об ипотеке» суды должны исходить из того, что с учетом этих норм права не исключается возможность обращения взыскания на предмет ипотеки в такой способ и приобретение ипотекодержателем права собственности на него по решению суда, поскольку этими нормами предусмотрено удовлетворение требований ипотекодержателя путем приобретения права собственности на предмет ипотеки, которое отождествляется со способом обращения взыскания на предмет ипотеки, если он предусмотрен договором. Поэтому в случае установления такого способа обращения взыскания на предмет ипотеки в договоре, ипотекодержатель на основании части второй ст. 16 ГК Украины имеет право требовать применения его судом. Кстати, изменения в данное Постановление Пленума ВССУ №5 пока не внесены, и оно полностью противоречит позиции ВСУ.

 

Виталий Цвигун

руководитель судебного отдела АО "АФ "ДОМИНАНТА" 

 

Теги: ипотека, взыскание

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Життя після скасування мораторію на валютні кредити

Вже зовсім скоро, 21.10.2019 року, буде введений в дію Кодекс з процедур банкрутства. Після одного року з дня введення в дію цього нормативно-правового акту, з 21.10.2020 року, втратить чинність ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Це означає, що введений у 2014 році мораторій, який дозволяв тимчасово не платити валютному позичальнику за іпотечні кредити і при цьому почуватись у відносній безпеці, відійде у минуле.

Спрощений порядок отримання громадянства для іноземців

25 серпня 2019 року набуде чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» (надалі – Закон).

Згаданий нормативно-правовий акт вносить зміни в ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», і вже з 25 серпня 2019 року іноземці та особи без громадянства, які надавали посильну допомогу на території проведення антитерористичної операції зможуть протягом шести місяців з дня набрання чинності нового Закону звернутись до Міграційної служби України із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання строком на 3 роки.  

До них відносяться: іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Наслідки перевищення обсягів доходу «спрощенців»

Серед найпоширеніших порушень, які виявляє ДФС під час перевірок ФОПів-єдинників одне з перших місць займає недотримання умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Для кожної з трьох груп платників єдиного податку, які передбачені ПКУ для фізичних осіб, встановлено окремі критерії, одним з яких являється граничний обсяг доходу, який ФОП-єдинник може отримати протягом календарного року. Далі в статті більш детально зупинимось на даних обмеженнях та розглянемо, які подальші кроки ФОП - платника ЄП у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника відповідної групи.