Доминанта

Юридична структуризація і планування - запорука безпеки бізнесу

25 июля 2019

Сучасні реалії ведення комерційної діяльності в Україні, які далеко не завжди є позитивними і сприятливими,  диктують вітчизняному бізнесу достатньо суворі «правила гри», ігноруючи які бізнесмени ризикують отримати цілу низку негативних наслідків. При цьому доволі часто такі наслідки можуть мати значні обсяги і завдати відчутного, а іноді руйнівного удару по справі, в яку роками вкладалося чимало зусиль і грошей.

Будь-який в тій чи іншій мірі успішний бізнес-проект кожного дня знаходиться «під прицілом» величезної кількості факторів, які несуть для нього безпосередню загрозу. Такими факторами можуть виступати як прояви недобросовісної конкуренції, неправомірний тиск з боку органів публічної влади, нападки рейдерів, так і банально неправильне оформлення офіційної документації підприємств, некоректно проведені реєстраційні дії тощо. Прикладів можна наводити і описувати безліч, тому принциповим моментом на стадії запуску того чи іншого бізнес-проекту є правильне планування, структуризація та оформлення майбутньої господарської діяльності. Якщо ж мова йде про вже існуючий бізнес, то принципова увага має приділятися коректному і послідовному вчиненню кожної операції або правочину, які мають стратегічне значення в кожній конкретній сфері ведення підприємницької діяльності.

Засоби та механізми, впровадження і використання яких дозволить в значній мірі гарантувати юридичну, а, як наслідок, і фінансову безпеку бізнесу, можна умовно поділити на дві групи: змістовні і формальні.

До першої групи при такому поділі будуть відноситися правильно побудована корпоративна структура бізнесу, коректно підібрані види економічної діяльності та оптимально обрана система оподаткування і звітності, а також чітка і дієва система договорів, за допомогою яких опосередковуються ті чи інші господарські відносини.

Друга ж група включатиме в себе зокрема досконалі з точку зору юридичної техніки офіційні документи, оформлені у суворій відповідності до чинного законодавства, а також коректно проведені реєстраційні, легалізаційні та дозвільні процедури.

А вже на перелічених факторах в свою чергу ґрунтуватимуться всі інші моменти, пов’язані із забезпеченням належного ступеню захищеності бізнесу.

Так, наприклад, будь-який серйозний бізнес-проект, який передбачає використання нерухомого майна в господарській діяльності, має бути правильно структурований з точки зору оформлення нерухомості. Такі проекти передбачають наявність щонайменше двох суб’єктів господарювання, один з яких виступає власником майна, тобто саме на нього зареєстровано право власності на ті чи інші об’єкти нерухомості, а інший в свою чергу фактично здійснює конкретну господарську діяльність, у тому числі з використанням зазначеної нерухомості і грає роль так званої операційної компанії. Використання нерухомості операційною компанією може здійснюватися на підставі відповідних договорів оренди.

Таким чином, ті чи інші договірні відносини, що виникають у операційної компанії з третіми особами, і можуть ставати причиною виникнення у неї боргових зобов’язань, жодним чином не зачіпають нерухоме майно, яке задіяно в процесі господарської діяльності.

При цьому принципово важливим моментом виступає правильне оформлення договірних відносин між двома цими компаніями, що формують первинну структуру конкретного бізнес-проекту. Ну, і, безумовно, жодна навіть найвдаліша схема структуризації потребує чіткого документального оформлення, без якого кожен її елемент може стати причиною її недієвості і додатковим ризиком для всього бізнес-проекту в цілому.

 

 

 

 

Теги:

Рейтинг страницы: 5/5 на основе 1 оценок.




Другие новости


ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ (КИК) В УКРАИНЕ.

Думаю у всех, кто читал книгу-расследование «Прачечная» (Laundromat) пулитцеровского лауреата Джейка Бернштейна, осталось впечатление что от нас ушла целая эпоха и миру офшорной секретности пришёл конец. Но Украина долгие годы оставалась в стороне он мировых тенденций борьбы с агрессивным международным налоговым планированием и внедрения планов BEPS.

Як уникнути банкрутства, якщо бізнес на межі неплатоспроможності?

Скрутний стан економіки України, наслідки карантину, несприятливі погодні умови для аграріїв на сьогодні ставлять підприємства під загрозу банкрутства та повного припинення їх діяльності.

Допомога по частковому безробіттю - квест для роботодавця

«Я вам посылку принёс.

Tолько я вам её не отдам,

 потому что у вас документов нету.

Рано вам ещё документы иметь.»