Доминанта

Как разделить бизнес при разводе

23 мая 2017

Принадлежность имущества к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом приобретения его во время брака, но и совместным участием супругов средствами или трудом в приобретении имущества. Таким образом, при разделе имущества в судебном порядке, признавая право общей совместной собственности имущества супругов, суд должен установить не только факт приобретения имущества во время брака, но и тот факт, что послужило источником его получения и есть ли общие совместные средства или совместный труд супругов.

То есть критериями, которые позволяют предоставить спорно приобретенному имуществу режим «совместного» являются:

1) время приобретение такого имущества,

2) средства, за которые такое имущество было приобретено (источник приобретения),

3) цель приобретения имущества, что позволит придать ему правовой режим совместной собственности супругов.

Только в случае установления этих фактов и определения критериев можно применить статью 60 Семейного кодекса Украины.

В связи с изложенным, денежные средства, внесенные одним из супругов, который является участником хозяйственного общества, в уставной капитал этого общества за счет общих средств супругов, становятся собственностью этого общества, а право другого супруга на общие средства трансформируется в другой объект - право требования на выплату части стоимости такого взноса.

Поэтому сам по себе факт приобретения спорного имущества частным предпринимателем для его использования в своей предпринимательской деятельности не может быть основанием для признания такого имущества объектом права личной частной собственности одного из супругов.

Итак, если один из супругов является участником хозяйственного общества и вносит в его уставный капитал имущество, приобретенное за счет общих средств супругов, то такое имущество переходит в собственность этого предприятия, а у другого супруга право собственности на внесенное имущество трансформируется в право требования выплаты половины стоимости внесенного имущества в случае раздела имущества супругов или право требования половины полученного дохода от деятельности предприятия.

 

 

   

   Виктория Криворучко 

   адвокат АО "АФ "ДОМИНАНТА"

Теги: развод, раздел имущества, совместная собственность

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Як залучити грошові кошти в ТОВ

Не секрет, що при створенні ТОВ учасники, як правило, несвідомо підходять до питання визначення розміру статутного капіталу майбутньої компанії. Як наслідок, в процесі реалізації подальшої господарської діяльності у товариства виникає необхідність розрахуватись за поставлений дорогий товар, надані послуги, а наявних у підприємства коштів не вистачає. Як правило учасники виходять з даної ситуації або шляхом надання учасниками ТОВ поворотної безвідсоткової фінансової допомоги або шляхом збільшення статутного капіталу товариства.

Розподіл майна подружжя без суду

Необхідність поділу спільного майна подружжя, як правило, виникає у зв'язку з розірванням шлюбу. Однак дружина та чоловік мають право на поділ такого майна незалежно від розірвання шлюбу.

Як свідчить практика, подружжя піднімає питання про поділ спільного сумісного майна тоді, коли шлюбні відносини між ними фактично припинені але юридично шлюб залишається зареєстрований.

НОВЕ ЖИТТЯ ТОВАРИСТВ: АНАЛІТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНУ МИНУЛОГО РОКУ

Вже майже півтора роки пройшло з моменту набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». І хоча красивої круглої дати сьогодні немає, все ж пропонуємо підвести деякі підсумки реалізації викладених в цьому принциповому для корпоративної сфери правового регулювання нормативному акті. Бо, як показує досвід роботи за минулий рік, далеко не всі товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю навчилися правильно жити за новим законодавством.