Доминанта

Какие споры являются корпоративными?

12 мая 2017

При обращении в суд для урегулировании спора, возникшего на основании деятельности хозяйственного общества важно определить в каком именно суде должно рассматривается то или иное дело. По общему правилу хозяйственным судам подсудны дела, возникающие из корпоративных отношений в спорах между юридическим лицом и его участником, в том числе участником, который выбыл, а также между действующими участниками по различным вопросам деятельности общества. 

Анализ положений постановления пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 25.02.2016 №4 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, что возникают с корпоративных отношений» дает возможность определить споры, не являющимися корпоративными. Так, к ним относятся:

1) споры о признании решения юридического лица недействительным по иску «третьего лица», а также споры между бывшим участником и юридическим лицом о признании недействительными решений, принятых после исключения участника;

 

2) споры между акционерами, акционерным обществом депозитарными учреждениями, возникшие на основании договоров об открытии и обслуживании счетов в ценных бумагах;

 

3) споры, связанные с управлением активами корпоративных инвестиционных фондов;

 

4) связанные с разделом имущества супругов споры, а также споры по вопросам вступлением в юридическое лицо наследников или правопреемников участников общества;

 

5) все споры по договорам, на основании которых приобретались акции кроме споров, связанных с нарушением преимущественного права акционеров на приобретение акций;

6) споры между приобретателем права собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и его участником, в том числе о признании права собственности на долю.

Неподведомственность дела суду, установленная при открытии производства, является основанием для отказа в принятии искового заявления, а в стадии судебного разбирательства - основанием для прекращения производства по делу. Указанные выше критерии определений корпоративных споров помогут правильно определить суд для рассмотрения дела и сделать возможной защиту Ваших прав.

 

   Игорь Козак 

   юрист АО "АФ "ДОМИНАНТА"

 

Теги: корпоративные споры, иск

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Життя після скасування мораторію на валютні кредити

Вже зовсім скоро, 21.10.2019 року, буде введений в дію Кодекс з процедур банкрутства. Після одного року з дня введення в дію цього нормативно-правового акту, з 21.10.2020 року, втратить чинність ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Це означає, що введений у 2014 році мораторій, який дозволяв тимчасово не платити валютному позичальнику за іпотечні кредити і при цьому почуватись у відносній безпеці, відійде у минуле.

Спрощений порядок отримання громадянства для іноземців

25 серпня 2019 року набуде чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» (надалі – Закон).

Згаданий нормативно-правовий акт вносить зміни в ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», і вже з 25 серпня 2019 року іноземці та особи без громадянства, які надавали посильну допомогу на території проведення антитерористичної операції зможуть протягом шести місяців з дня набрання чинності нового Закону звернутись до Міграційної служби України із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання строком на 3 роки.  

До них відносяться: іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Наслідки перевищення обсягів доходу «спрощенців»

Серед найпоширеніших порушень, які виявляє ДФС під час перевірок ФОПів-єдинників одне з перших місць займає недотримання умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Для кожної з трьох груп платників єдиного податку, які передбачені ПКУ для фізичних осіб, встановлено окремі критерії, одним з яких являється граничний обсяг доходу, який ФОП-єдинник може отримати протягом календарного року. Далі в статті більш детально зупинимось на даних обмеженнях та розглянемо, які подальші кроки ФОП - платника ЄП у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника відповідної групи.