Доминанта

Міжнародна реєстрація торгової марки

10 нояб. 2016

Як відомо, дія правової охорони торгової марки за територіальним принципом обмежена кордонами тієї країни, в якій здійснена її реєстрація. Таким чином, зареєстрований ДСІВ України торговий знак не має правової охорони на території будь-яких інших держав.  

Однак, як міжнародні норми права та національні законодавства більшості країн світу передбачають можливість здійснення резидентами інших країн реєстрації ТМ на території своїх держав. Міжнародна реєстрація товарного знаку можлива в одній або одразу в декількох країнах, але виключно після подачі заявки у власній країні («базова реєстрація»). Разом з тим, перед ініціюванням процедури міжнародної реєстрації рекомендуємо здійснити попередній пошук вже зареєстрованих знаків з метою виявлення тотожних або подібних Вашій  ТМ в національних реєстрах країн, що Вас цікавлять.

         Існує два способи реєстрації ТМ в інших країнах:

1) національна – подання заявок безпосередньо до Патентних органів кожної держави;

2) міжнародна – проходження процедури міжнародної реєстрації за Мадридською  угодою та Протоколом до неї через Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності (далі - ВОІВ).

Національна реєстрація передбачає звернення безпосередньо до Патентного органу обраної країни із заявкою, заповненою мовою даної країни. Для супроводу всієї процедури отримання охоронних документів необхідно обов’язково залучати сертифікованого патентного повіреного. Це суттєво полегшить як процес оплати необхідних зборів так і ведення листування з уповноваженим органом.

Щодо даного варіанту, варто зазначити що він є зручним у тому випадку, коли Вам необхідно отримати     правову охорону у 1-2 конкретно визначених країнах, виключно на території яких плануєте використовувати ТМ. Адже враховуючи відносну складність процедури, її індивідуальні особливості в кожній країні та немалий рівень грошових затрат, обирати даний спосіб реєстрації для поширення торгового знаку на значну кількість країн невигідно.

При міжнародній реєстрації торгової марки заявник подає одну заявку до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPО) через національний патентний орган,  зазначивши в ній перелік країн, в яких бажає отримати реєстрацію своєї ТМ. В даному випадку відсутня необхідність дотримання вимог щодо оформлення заявки, встановлених в обраних країнах, оскільки вона заповнюється англійською мовою (або французькою чи іспанською на вибір заявника) та подальше листування відбувається через ВОІВ, а всі документи з приводу Вашої заявки публікуються на офіційному сайті.

Окрім того, після отримання заявки  ВОІВ проводить лише формальну експертизу для підтвердження правильності її оформлення та відповідності переліку товарів та послуг Міжнародній класифікації. Отримавши підтвердження, ТМ вноситься до Міжнародного реєстру, публікується в Бюлетні ВОІВ  по міжнародних знакам, а Вам направляється свідоцтво про реєстрацію.

Після цього ВОІВ передає заявку до національних відомств країн, де Ви бажаєте отримати реєстрацію. Вони безпосередньо проводять експертизу по суті відповідно до вимог національного законодавства та протягом 12-18 місяців приймають рішення про реєстрацію ТМ, попередню чи повну відмову в реєстрації. Попередню відмову заявник має право оскаржити до відповідного національного органу. На основі прийнятих рішень національними патентними відомствами ВІОВ вносить дані до Міжнародного реєстру та відповідні повідомлення направляються заявнику. Варто звернути увагу на те, що відмова від реєстрації однією заявленою країною не впливає на можливість та умови реєстрації в інших.     

Вартість міжнародної реєстрації ТМ є меншою за вартість процедури національних реєстрацій, оскільки включає лише національне мито за подачу міжнародної заявки (в Україні – 600 грн.)  та міжнародне мито у швейцарських франках до ВОІВ (залежить від того чи є знак чорно-білим чи кольоровим, кількості класів, наявності індивідуальних мит деяких країн-учасниць). Для підрахування приблизної вартості такого мита рекомендуємо скористатись калькулятором.

Термін дії міжнародної реєстрації торговельної марки становить 10 років від дати подання заявки або від дати пріоритету, з можливістю продовження на наступні 10 років, за умови сплати відповідного міжнародного збору та напрямки відповідної заяви.

Особливістю міжнародної реєстрації є відсутність єдиного охоронного документа, оскільки в деяких із заявлених країн реєстрація може не відбутися. Підтвердженням факту реєстрації є публікація  в Бюлетені на офіційному сайті ВОІВ про те, що ТМ зареєстрована в певних країнах.    

Отже, процедура міжнародної реєстрації є багатоетапною та достатньо складною, але якщо дотриматись всіх необхідних умов та знати основні особливості, Ви зможете отримати правову охорону без зайвих затрат та ускладнень.

 

Анастасія Бабійчук 

молодший юрист АО "АФ "ДОМІНАНТА"

Теги: торгова марка, міжнародна реєстрація

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Парковка по-новому теперь и в Одессе!

Итак, свершилось! Начиная с 9 сентября уже и в Одессе наконец-то начали работать в полной мере инспекторы по парковке. И если ранее они только оставляли нарушителям правил парковки письменные предупреждения и пытались увещевать их словесно, то отныне уже будут выписывать штрафы в сумме 255-ти или 510-ти гривен (первый — за стоянку в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена", второй же — за нарушения правил парковки, результатом которых может стать эвакуация автомобиля, о чём будет сказано ниже).

Второе пришествие и «Каста проклятых»?

11 сентября Верховная Рада 316 голосами приняла пакет поправок к законам по вопросу конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления. Изучение публикаций в СМИ по этому поводу выявило ряд неточностей в толковании журналистами законопроекта, поэтому мы решили подготовить юридический анализ документа. Тем более что с учётом уникальности нового парламента, принимающего все что спускают из Офиса Президента, вероятность изменений в нём во втором чтении минимальна.

Легализация теневых доходов - главное о новом законопроекте

Сама идея «нулевой» декларации не нова и активно обсуждается уже с 2015 года, но именно сейчас благодаря уникальной расстановке сил в парламенте законопроект № 1232 имеет все шансы быть принятым в самые сжаты сроки. Итак, какие теневые доходы смогут легализовать наши граждане и на каких условиях?

Действие закона распространяется только на доходы физических лиц, полученные до 31 декабря 2018 года за исключением:

  • доходов государственных служащих, полученных в период пребывания в должности;
  • доходов от преступной деятельности;
  • доходов, по которым налоговым органом было самостоятельно начислены суммы обязательств и оформлено налоговое уведомление-решение