Доминанта

Нужно ли платить земельный налог на помещения, которые используются предпринимателем-единщиком в своей деятельности?

13 февр. 2017

Личные и имущественные права граждан закрепляются Конституцией Украины и Гражданским кодексом Украины, при этом важным аспектом реализации прав физического лица является право на осуществление предпринимательской деятельности, которое регулируется Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей ...».

В соответствии с п.1 ст. 320 Хозяйственного кодекса Украины собственник имущества имеет право использовать свое имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных законом (например, если такое использование будет вредить обществу или несет экологическую опасность). Это право предусматривает свободное использование собственником своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Согласно ст. 269, 270 Налогового кодекса Украины плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков и землепользователи, а объектом налогообложения - земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании.

В соответствии с пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Налогового кодекса Украины плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности, в том числе по налогу на имущество (в части земельного налога), кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются плательщиками единого налога первой - третьей групп для осуществления хозяйственной деятельности.

То есть если нежилое помещение (недвижимое имущество) используется предпринимателем  плательщиком единого налога непосредственно для ведения основного вида его хозяйственной деятельности, следовательно и землепользование напрямую связано с его деятельностью, то в таком случае, он, как предприниматель не является плательщиком земельного налога в части земельного участка находящегося под таким нежилым помещением и освобожден от обязанности подавать любые отчеты по этому налогу и платить его.

Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 286.2. и 286.5. ст. 286 Налогового кодекса Украины начисление физическим лицам сумм налога производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые присылают (вручают) плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определенном статьей 58 настоящего Кодекса. При этом на физических лиц не может быть возложено любых обязанностей прямо не предусмотренных действующим законодательством, таких как предоставление дополнительных документов и тому подобное.

 

Наталия Кроник 

заместитель руководителя корпоративной практики,

ведущий юрист АО "АФ "Доминанта"

Теги: налог, недвижимость

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Життя після скасування мораторію на валютні кредити

Вже зовсім скоро, 21.10.2019 року, буде введений в дію Кодекс з процедур банкрутства. Після одного року з дня введення в дію цього нормативно-правового акту, з 21.10.2020 року, втратить чинність ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Це означає, що введений у 2014 році мораторій, який дозволяв тимчасово не платити валютному позичальнику за іпотечні кредити і при цьому почуватись у відносній безпеці, відійде у минуле.

Спрощений порядок отримання громадянства для іноземців

25 серпня 2019 року набуде чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» (надалі – Закон).

Згаданий нормативно-правовий акт вносить зміни в ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», і вже з 25 серпня 2019 року іноземці та особи без громадянства, які надавали посильну допомогу на території проведення антитерористичної операції зможуть протягом шести місяців з дня набрання чинності нового Закону звернутись до Міграційної служби України із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання строком на 3 роки.  

До них відносяться: іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Наслідки перевищення обсягів доходу «спрощенців»

Серед найпоширеніших порушень, які виявляє ДФС під час перевірок ФОПів-єдинників одне з перших місць займає недотримання умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Для кожної з трьох груп платників єдиного податку, які передбачені ПКУ для фізичних осіб, встановлено окремі критерії, одним з яких являється граничний обсяг доходу, який ФОП-єдинник може отримати протягом календарного року. Далі в статті більш детально зупинимось на даних обмеженнях та розглянемо, які подальші кроки ФОП - платника ЄП у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника відповідної групи.