Доминанта

Обжалование решений прокурором на основании постановления о включении в группу прокуроров

1 июня 2018

Недавним решением от 16.04.2018 г. Верховный Суд подтвердил позицию о том, что не любой прокурор может обжаловать решение суда, вынесенное в рамках уголовного судопроизводства.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу прокурора на постановление апелляционного суда, которым оставлен без изменения приговор суда первой инстанции об осуждении К. и назначения окончательного наказания в виде штрафа.

Прокурор, не соглашаясь с данным судебным решениям обратился в УКС ВС с кассационной жалобой, которая не соответствовала требованиям статьи 427 УПК Украины, в части признания данного прокурора несоответствующим субъектом обжалования. В последствии постановлением Верховного Суда от 14 марта 2018 кассационная жалоба была оставлена без движения и прокурору предоставлен пятнадцатидневный срок на устранение недостатков.

Частью 4 статьи 36 УПК Украины установлено исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу кассационной жалобы. Такими лицами являются: прокурор, который был участником судебного производства, а также должностные лица органов прокуратуры высшего уровня, а именно Генеральный прокурор, его первый заместитель и заместители, руководитель региональной прокуратуры, его первый заместитель и заместители.

То есть, исходя из положений приведенной нормы процессуального закона, право на подачу кассационной жалобы со стороны обвинения имеет прокурор, который был участником судебного производства, а также должностные лица органов прокуратуры высшего уровня.

Прокурор в пределах установленного срока для устранения недостатков, обратилась с повторной кассационной жалобой и приобщила постановление о том, что она включена в группу прокуроров в данном уголовном производстве, однако подтверждений того, что она участвовала в судебном производстве или является прокурором высшего уровня не представила.

При данных обстоятельствах коллегия судей вернула кассационную жалобу вместе с приложенными к ней материалами прокурору, из-за того, что ее недостатки не были устранены.

Аналогичные ограничения в отношении прокуроров, имеющих право обжаловать решения установлены и для апелляционного обжалования.

 

 

  Виталий Цвигун 

  руководитель судебной практики, адвокат АО "КФ "ДОМИНАНТА" 

Теги: обжалование решений, прокурор, суд

Рейтинг страницы: 5/5 на основе 1 оценок.
Другие новости


Як залучити грошові кошти в ТОВ

Не секрет, що при створенні ТОВ учасники, як правило, несвідомо підходять до питання визначення розміру статутного капіталу майбутньої компанії. Як наслідок, в процесі реалізації подальшої господарської діяльності у товариства виникає необхідність розрахуватись за поставлений дорогий товар, надані послуги, а наявних у підприємства коштів не вистачає. Як правило учасники виходять з даної ситуації або шляхом надання учасниками ТОВ поворотної безвідсоткової фінансової допомоги або шляхом збільшення статутного капіталу товариства.

Розподіл майна подружжя без суду

Необхідність поділу спільного майна подружжя, як правило, виникає у зв'язку з розірванням шлюбу. Однак дружина та чоловік мають право на поділ такого майна незалежно від розірвання шлюбу.

Як свідчить практика, подружжя піднімає питання про поділ спільного сумісного майна тоді, коли шлюбні відносини між ними фактично припинені але юридично шлюб залишається зареєстрований.

НОВЕ ЖИТТЯ ТОВАРИСТВ: АНАЛІТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНУ МИНУЛОГО РОКУ

Вже майже півтора роки пройшло з моменту набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». І хоча красивої круглої дати сьогодні немає, все ж пропонуємо підвести деякі підсумки реалізації викладених в цьому принциповому для корпоративної сфери правового регулювання нормативному акті. Бо, як показує досвід роботи за минулий рік, далеко не всі товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю навчилися правильно жити за новим законодавством.