Доминанта

Последствия заключения договора дарения при тяжелых обстоятельствах

11 янв. 2017

В данной статье мы рассмотрим возможные правовые последствия совершения сделки дарения при условии, что даритель находится под влияниям тяжелых для него обстоятельств. Например, в период тяжелой болезни как его самого, так и его близких родственников или в период сложного финансового положения.

Нормами материального законодательства установлено, что при заключении договора дарения волеизъявления дарителя должно быть направлено на добровольное, безвозмездное, без каких-либо принуждений (жизненных обстоятельств или воздействия посторонних лиц) отчуждение принадлежащего ему имущества в пользу одаряемого. Так, согласно статье 717 ГК Украины по договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем второй стороне (одаряемому) безвозмездно имущество (дар) в собственность. Согласно части первой статьи 233 ГК Украины сделка, совершенная лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях, может быть признана судом недействительной независимо от того, кто был инициатором такой сделки.

Особенностью рассматриваемого случая является то, что сделки осуществляются дарителем добровольно, но под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях. Поскольку даритель совершает сделку при тяжелых обстоятельствах и на крайне невыгодных условиях, то его волеизъявление  не может считаться свободным и не соответствует его внутренней воле.

Итак, сделка может быть признана судом недействительной на основании статьи 233 ГК Украины, если она совершена лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях. Тяжелыми обстоятельствами могут быть: тяжелая болезнь лица, членов его семьи или родственников, смерть кормильца, угроза потерять жилье или угроза банкротства, а также другие обстоятельства для устранения или уменьшения которых необходимо заключить такую сделку. При оспаривании договора дарения необходимо доказать, что при отсутствии тяжелого обстоятельства сделка не была бы совершена вообще или совершена не на таких условиях.

Статья 233 ГК Украины не предусматривает ограничений или запретов применения ее в отдельных правоотношениях, в частности при заключении договора дарения.

Учитывая изложенное для оспаривания договора дарения необходимо доказать, что он был заключен под влиянием тяжелого обстоятельства и на крайне невыгодных для дарителя условиях. А также то, что действия дарителя  не соответствовали его внутренней воле и не были направлены на реальное наступление правовых последствий, обусловленных договором.

Игорь Козак

юрист АО "АФ "ДОМИНАНТА"

Теги: договор дарения, недействительность сделки

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Життя після скасування мораторію на валютні кредити

Вже зовсім скоро, 21.10.2019 року, буде введений в дію Кодекс з процедур банкрутства. Після одного року з дня введення в дію цього нормативно-правового акту, з 21.10.2020 року, втратить чинність ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Це означає, що введений у 2014 році мораторій, який дозволяв тимчасово не платити валютному позичальнику за іпотечні кредити і при цьому почуватись у відносній безпеці, відійде у минуле.

Спрощений порядок отримання громадянства для іноземців

25 серпня 2019 року набуде чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» (надалі – Закон).

Згаданий нормативно-правовий акт вносить зміни в ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», і вже з 25 серпня 2019 року іноземці та особи без громадянства, які надавали посильну допомогу на території проведення антитерористичної операції зможуть протягом шести місяців з дня набрання чинності нового Закону звернутись до Міграційної служби України із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання строком на 3 роки.  

До них відносяться: іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Наслідки перевищення обсягів доходу «спрощенців»

Серед найпоширеніших порушень, які виявляє ДФС під час перевірок ФОПів-єдинників одне з перших місць займає недотримання умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Для кожної з трьох груп платників єдиного податку, які передбачені ПКУ для фізичних осіб, встановлено окремі критерії, одним з яких являється граничний обсяг доходу, який ФОП-єдинник може отримати протягом календарного року. Далі в статті більш детально зупинимось на даних обмеженнях та розглянемо, які подальші кроки ФОП - платника ЄП у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника відповідної групи.