Доминанта

Специалисты Адвокатской фирмы «ДОМИНАНТА» вернули «крымский» депозит

3 дек. 2015

В связи с присоединением к России Крыма, многие граждане столкнулись с проблемой невозврата депозитов, ранее размещенных в украинских банках на территории полуострова. Счета вкладчиков были просто заблокированы, а отделения банков закрыты.

С такой же проблемой столкнулся и наш клиент, когда при вынужденном переселении с территории Крыма, ему было отказано в возвращении депозита, размещенного в ПАТ КБ «ПриватБанк» на основании того, что он выдан в Крыму, а в настоящее время там отсутствуют работающие отделения ПАТ КБ «ПриватБанк».  Работники банка сообщили, что счет заблокирован, а письменные заявления с требованиями возврата денежных средств руководство банка фактически проигнорировало, ссылаясь на различные надуманные обстоятельства.

Специалистами нашей фирмы был проведен основательный правовой анализ ситуации,  выработана эффективная линия защиты, в результате чего, решением суда удовлетворены исковые требования не только по возврату основной суммы депозита, суммы индекса инфляции, а также процентов за пользование деньгами в полном объёме. За счет этого сумма возвращенных клиенту денежных средств выросла фактически вдвое.

Данное решение было обжаловано ПАТ КБ «ПриватБанк», но суд апелляционной инстанции принял доводы наших специалистов, оставив решение суда первой инстанции без изменений, чем подтвердил неправомерность действий банка.

Теги: the return of the deposit

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Банкрутство фізичної особи: процедура, строки, вартість

З 21 жовтня 2019 року запрацює Кодекс України з процедур банкрутства, який на законодавчому рівні врегулював механізм банкрутства фізичних осіб – чи не єдине законне вирішення питань багатьох громадян, які потрапили в скрутне фінансове становище.

Умови, за яких фізична особа (в тому числі і фізична особа-підприємець) може ініціювати своє банкрутство, ми вже обговорювали в попередніх публікаціях. Наразі пропонуємо зосередитись саме на процедурі. 

Внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності: малі підприємства зобов’язані звітувати щоквартально

Після внесення правок до ряду П(С)БО, Мінфін підкоригував Порядок подання фінансової звітності №419.

Основним нововведенням стало те, що малі підприємства тепер зобов’язані подавати не лише річну, а й квартальну фінансову звітність.

Зміни до порядку № 419 були внесені Постановою КМУ від 17.07.2019 р. №625, яка була опублікована, а отже, і набрала чинності 24.07.2019 р.

Чи може громадянин отримувати пенсію в Україні, якщо переїхав жити за кордон?

Право на отримання пенсії в Україні є конституційним правом громадянина України. Кожен громадянин України, включаючи пенсіонерів, має право на вибір свого місця проживання зі збереженням усіх конституційних прав.

На момент звернення до органів пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком особа має досягти необхідного віку та мати необхідний страховий стаж (визначається відповідно до ст. 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).