Доминанта

Торговельна марка як вклад до статутного капіталу ТОВ

20 авг. 2019

В сучасних реаліях динамічного розвитку ринку продажу товарів та надання послуг для того, що б завоювати місце під сонцем, компанія має представити унікальний продукт, який буде володіти високою розрізняльною здатністю. Сам бренд товару/послуги може складатись із комплексу об’єктів інтелектуальної власності, однак ключовим із них яких є саме торговельна марка (надалі – ТМ, знак для товарів та послуг), тобто його «ім’я».

У разі, якщо при створенні бізнесу засновники можуть забезпечити реалізацію діяльності під уже зареєстрованою ТМ, що має певну позитивну репутацію, - це значно підвищить лояльність споживачів та контрагентів до даного суб’єкту господарювання, позитивно вплине на динаміку розвитку компанії.

Разом із тим чинне законодавство встановлює вимоги щодо деяких видів компаній, які не можуть формувати статутний капітал за рахунок прав інтелектуальної власності. Це фінансові установи, банківські установи, страховики-резиденти.  В даній статті ми розглянемо варіанти внесення вкладу у вигляді ТМ до статутного капіталу юридичної особи в організаційно-правовій формі ТОВ.

Одразу необхідно зазначити, що об’єктом вкладу до статутного капіталу може бути лише зареєстрована ТМ, тобто та, на яку правовласник отримав свідоцтво про знак для товарів та послуг. Окрім того, вкладом є майнові права на знак для товарів та послуг, є не сама ТМ як об’єкт інтелектуальної власності чи свідоцтво про знак для товарів та послуг. Враховуючи, що розмір статутного капіталу ТОВ має бути визначений в грошовій одиниці, такі майнові права мають бути оцінені.

Цивільний кодекс України передбачає, що грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Така експертна оцінка необхідна у разі внесення державними установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств, визначення вартості вкладів учасників і засновників, якщо в таке товариство вноситься майно господарських товариств, у яких є частка держави (частка комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника з товариства.

У всіх інших випадках, відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», грошова оцінка вкладу у негрошовій формі (в нашому випадку майнових прав) визначається одностайним рішенням засновників про створення товариства. Фактично засновники мають можливість оцінити ТМ у будь-яку суму на власний розсуд, оскільки ні мінімального, ні максимального розміру такої оцінки на законодавчому рівні не затверджено. Разом із тим, існує Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, яка за бажанням засновників може бути ними застосована.

Відповідно до даної Методики існує декілька підходів до економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності: порівняльний, затратний та дохідний. Так, для оцінки саме ТМ найбільш широко застосовується дохідний метод оскільки він найбільш достовірно відображає цінність об'єкта оцінки та визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого перепродажу.

Отже, на етапі створення ТОВ разом із закріпленням факту внесення ТМ до статутного капіталу у протоколі (рішенні), варто також передбачити відповідний пункт в статуті товариства. Окрім того, чинне законодавство передбачає, що виключні майнові права на ТМ можуть бути передані лише на підставі письмового договору, а сам факт передачі виключних майнових прав підлягає державній реєстрації. Враховуючи дану вимогу, вже після реєстрації юридичної особи між засновником та ТОВ укладається відповідний договір, істотними умовами якого є:

·       сторони договору;

·       предмет договору; ·      

·       номер свідоцтва;

·       перелік товарів  і послуг із зазначенням класів МКТП,  на які поширюється передача права власності;

·       місцезнаходження (місце проживання) сторін.             

Після укладення даного договору він підлягає реєстрації в Департаменті інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Для цього одна із сторін договору відправляє відповідну заяву, 3 екземпляри договору та  квитанцію про сплату  збору  за  опублікування відомостей про передачу права власності на знак. Документи розглядаються протягом 2 місяців з дати подання після чого вноситься відповідний запис до реєстру.

Враховуючи вищевикладене, процедура внесення ТМ як вкладу до статутного капіталу ТОВ передбачає поетапну реалізацію та вимагає уваги до деталей, але попри свою непопулярність має переваги перед формуванням статутного капіталу шляхом залучення грошових коштів.

Теги:

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Какие изменения планируются в сфере лицензирования?

Законодательная деятельность Верховной Рады Украины нового созыва набирает неслыханные обороты. В эпоху таких новшеств главная задача – не упустить важные законодательные изменения, непосредственно связанные с регулированием хозяйственной деятельности. 13 сентября 2019 года депутаты приняли за основу со сокращенным сроком подготовки законопроект № 1060 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности». Учитывая, что он определен Президентом как неотложный, данный законопроект с очень высокой вероятностью будет принят уже в ближайшее время.

Парковка по-новому теперь и в Одессе!

Итак, свершилось! Начиная с 9 сентября уже и в Одессе наконец-то начали работать в полной мере инспекторы по парковке. И если ранее они только оставляли нарушителям правил парковки письменные предупреждения и пытались увещевать их словесно, то отныне уже будут выписывать штрафы в сумме 255-ти или 510-ти гривен (первый — за стоянку в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена", второй же — за нарушения правил парковки, результатом которых может стать эвакуация автомобиля, о чём будет сказано ниже).

Второе пришествие и «Каста проклятых»?

11 сентября Верховная Рада 316 голосами приняла пакет поправок к законам по вопросу конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления. Изучение публикаций в СМИ по этому поводу выявило ряд неточностей в толковании журналистами законопроекта, поэтому мы решили подготовить юридический анализ документа. Тем более что с учётом уникальности нового парламента, принимающего все что спускают из Офиса Президента, вероятность изменений в нём во втором чтении минимальна.