Доминанта

ВСУ указал на причины недействительности договора дарения

2 июля 2015

Волеизъявление дарителя, совершенное в тяжелых обстоятельствах и на невыгодных условиях, не может считаться свободным.

На заседании Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины 3 июня 2015 года было рассмотрено дело № 6-232цс14, предметом которого был спор о признании договора дарения недействительным и восстановлении права собственности на квартиру.

Волеизъявление дарителя, совершенное в тяжелых обстоятельствах и на невыгодных условиях, не может считаться свободным.

На заседании Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины 3 июня 2015 года было рассмотрено дело № 6-232цс14, предметом которого был спор о признании договора дарения недействительным и восстановлении права собственности на квартиру.

При рассмотрении ВСУ была сформулирована правовая позиция относительно действительности сделки, совершенной в тяжелых обстоятельствах. Разъяснено, что согласно ч. 3 ст. 203 Гражданского кодекса волеизъявление участника сделки должно быть свободным и отвечать его внутренней воле. По смыслу ч. 1 ст. 233 ГК сделка, совершенная лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях, может быть признана судом недействительной независимо от того, кто был инициатором такой сделки.

Теги:

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Банкрутство фізичної особи: процедура, строки, вартість

З 21 жовтня 2019 року запрацює Кодекс України з процедур банкрутства, який на законодавчому рівні врегулював механізм банкрутства фізичних осіб – чи не єдине законне вирішення питань багатьох громадян, які потрапили в скрутне фінансове становище.

Умови, за яких фізична особа (в тому числі і фізична особа-підприємець) може ініціювати своє банкрутство, ми вже обговорювали в попередніх публікаціях. Наразі пропонуємо зосередитись саме на процедурі. 

Внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності: малі підприємства зобов’язані звітувати щоквартально

Після внесення правок до ряду П(С)БО, Мінфін підкоригував Порядок подання фінансової звітності №419.

Основним нововведенням стало те, що малі підприємства тепер зобов’язані подавати не лише річну, а й квартальну фінансову звітність.

Зміни до порядку № 419 були внесені Постановою КМУ від 17.07.2019 р. №625, яка була опублікована, а отже, і набрала чинності 24.07.2019 р.

Чи може громадянин отримувати пенсію в Україні, якщо переїхав жити за кордон?

Право на отримання пенсії в Україні є конституційним правом громадянина України. Кожен громадянин України, включаючи пенсіонерів, має право на вибір свого місця проживання зі збереженням усіх конституційних прав.

На момент звернення до органів пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком особа має досягти необхідного віку та мати необхідний страховий стаж (визначається відповідно до ст. 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).