Доминанта

ВСУ в очередной раз высказался по поводу невозможности выселения без предоставления иного жилья!

17 мая 2017

Постановлением ВСУ от 19.04.2017 года по делу № 6-3057цс16 ВСУ в очередной раз подтвердил свои выводы по делам об обращении взыскания на предмет ипотеки и выселении.

Принимая свое постановление, ВСУ указал на следующие правовые позиции:

1) Требование о добровольном освобождении жилого помещения (ч.2 ст. 40 ЗУ «Об ипотеке») касается лишь такого способа обращения взыскания на предмет ипотеки как внесудебное урегулирование на основании договора, и не применяется в порядке обращения взыскания на предмет ипотеки по решению суда. Следовательно, удовлетворение иска о выселении жильцов из переданного в ипотеку жилого помещения не зависит от соблюдения ипотекодержателем части второй ст. 40 ЗУ «Об ипотеке». С учетом части второй ст. 39 ЗУ «Об ипотеке» соответствующее решение может быть принято судом одновременно с принятием решения об обращении взыскания на предмет ипотеки.

2) Вместе с тем, в соответствии с ч.2 ст. 109 ЖК УССР, гражданам, которых выселяют из жилых помещений, одновременно предоставляется другое постоянное жилое помещение, за исключением выселения граждан при обращении взыскания на жилые помещения, которые были приобретены ими за счет кредита (займа) банка или иного лица, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения. Постоянное жилое помещение, которое предоставляется лицу, которое выселяют, должно быть указано в решении суда.

3) В случае удовлетворения иска об обращении взыскания на предмет ипотеки путем применения процедуры продажи, предусмотренной ст. 38 ЗУ «Об ипотеке», резолютивная часть решения должна соответствовать требованиям статей 38, 39 этого Закона и положениям п.4 ст. 215 ЦПК Украины. В данном деле суды трех инстанций не учли требований ч.6 ст. 38, ст. 39 ЗУ «Об ипотеке»; ссылаясь на общий размер задолженности, суд не указал всех ее составных частей, а также не указал начальной цены продажи предмета ипотеки для его реализации в соответствии с ч.6 ст. 38 данного Закона.

4) В соответствии с ч.5 ст. 38 ЗУ «Об ипотеке» действия в отношении продажи предмета ипотеки и заключения договора купли-продажи осуществляются ипотекодержателем от своего имени на основании ипотечного договора, который содержит оговорку об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое предусматривает право ипотекодержателя на продажу предмета ипотеки. В данном деле, суд первой инстанции указал о праве ипотекодержателя заключать договоры и осуществлять все необходимые действия от имени ипотекодателя, что не согласовывается с требованиями ч.5 ст. 38 данного Закона!

  

 

   

   Виталий Цвигун 

   руководитель судебной практики АО "АФ "ДОМИНАНТА" 

 

Теги: ВСУ, ипотека, выселение

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Банкрутство фізичної особи: процедура, строки, вартість

З 21 жовтня 2019 року запрацює Кодекс України з процедур банкрутства, який на законодавчому рівні врегулював механізм банкрутства фізичних осіб – чи не єдине законне вирішення питань багатьох громадян, які потрапили в скрутне фінансове становище.

Умови, за яких фізична особа (в тому числі і фізична особа-підприємець) може ініціювати своє банкрутство, ми вже обговорювали в попередніх публікаціях. Наразі пропонуємо зосередитись саме на процедурі. 

Внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності: малі підприємства зобов’язані звітувати щоквартально

Після внесення правок до ряду П(С)БО, Мінфін підкоригував Порядок подання фінансової звітності №419.

Основним нововведенням стало те, що малі підприємства тепер зобов’язані подавати не лише річну, а й квартальну фінансову звітність.

Зміни до порядку № 419 були внесені Постановою КМУ від 17.07.2019 р. №625, яка була опублікована, а отже, і набрала чинності 24.07.2019 р.

Чи може громадянин отримувати пенсію в Україні, якщо переїхав жити за кордон?

Право на отримання пенсії в Україні є конституційним правом громадянина України. Кожен громадянин України, включаючи пенсіонерів, має право на вибір свого місця проживання зі збереженням усіх конституційних прав.

На момент звернення до органів пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком особа має досягти необхідного віку та мати необхідний страховий стаж (визначається відповідно до ст. 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).