Доминанта

Взыскание судебных расходов на представителя с истца

21 февр. 2017

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016г., судом сделана интересная правовая позиция в отношении возможности взыскания судебных расховдов с истца, которому было отказано в иске частично.

Так, например, довольно часто, сторона истца заявляет чрезмерно большие требования к ответчику. В том числе всевозможные, предусмотренные договором санкции и т.д., понимая, что скорее всего требования в полном объеме не будут удовлетворены судом при надлежащей защите ответчика, но в то же время, надеясь, что суд сам разберется  и установит в решении сумму, подлежащую взысканию с ответчика.

Согласно правовой позиции ВС РФ , частичный отказ в иске может являться основанием для удовлетворения требований ответчика о взыскании расходов на оплату услуг представителя пропорционально той части исковых требований, в которой истцу было отказано.

Критерием присуждения судебных расходов является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного требования.

Вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного в суд требования непосредственно связан с выводом суда, содержащимся в резолютивной части его решения (ч. 5 ст. 198 ГПК РФ), о том, подлежит ли заявление удовлетворению, поскольку только удовлетворение судом требования подтверждает правомерность принудительной реализации его через суд и приводит к необходимости возмещения судебных расходов.

Если иск удовлетворен частично, то это одновременно означает, что в части удовлетворенных требований суд подтверждает правомерность заявленных требований, а в части требований, в удовлетворении которых отказано, суд подтверждает правомерность позиции ответчика. Соответственно, при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Таким образом, частичный отказ в иске являлся основанием для удовлетворения в разумных пределах требований ответчика о взыскании расходов на оплату услуг представителя пропорционально той части исковых требований, в которой было отказано.

 

Виталий Цвигун

руководитель судебной практики ОА "АФ "ДОМИНАНТА"

Теги: судебные расходы, представительство

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Що прогарантувала нам держава новим законом на період карантину?

30.03.2020 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Закон відсьогодні вже вступив в силу, тож розглянемо детально про які додаткові соціальні та економічні гарантії в ньому йдеться.

Чим загрожує недотримання умов карантину?

Борітеся – поборете. Мабуть немає такого українця, який би не знав автора славнозвісної поеми «Кавказ», слова якої цитують не лише учні на уроках української літератури, але тепер вже і Міністерство охорони здоров’я в своїх постах в фейсбуці.

В світлі останніх подій, пов’язаних з розповсюдженням вірусу COVID-19, не менш актуальною є тема відповідальності, до якої можуть притягнути як населення так і бізнес України у випадку недотримання умов карантину, яку ми і плануємо детально розглянути в даній статті.

Чи варто продовжувати сплачувати борги, якщо до повного розрахунку і життя не вистачить?

Якщо ви опинилися у безнадійній ситуації, коли арешт майна та заборони у праві виїзду за кордон будуть діяти чи не все ваше життя – банкрутство є єдиним варіантом вирішення ситуації. Після проведення процедури банкрутства усі борги вважатимуться погашеними чи списаними, навіть якщо у вас не було майна, або ж від його продажу вистачило оплатити незначну частину боргу.