Доминанта

Взыскание займа с юридического лица по расписке - позиция ВСУ

28 февр. 2017

Верховный Суд Украины в постановлении № 6-2789цс16 от 18.01.2017 года высказал правовую позицию о взыскании средств по договорам займа, заключенным между физическим и юридическим лицом.

Так, в сентябре 2014 года физическое лицо обратилось в суд с иском к юридическому лицу, в обоснование которого ссылалось на то, что 18 декабря 2013 между ним и ответчиком заключен договор займа, по условиям которого истец передал заемщику денежные средства в размере 70 000,0 долларов США сроком до 18 февраля 2014, а 18 января 2014 года – 225 000,0 долларов США сроком до 1 марта 2014 года, что подтверждается расписками, подписанными директором и учредителем ответчика.

Судом первой инстанции исковые требования удовлетворены.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел решение суда апелляционной инстанции оставил без изменений.

Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился и суд кассационной инстанции, исходил из того, что юридическое лицо не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку долговые расписки директор выдал как физическое лицо. При этом, истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что директор действовал в интересах юридического лица.

Частично удовлетворяя заявление истца о пересмотре решения суда кассационной инстанции, Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины исходила из следующего.

По своей сути расписка о получении в долг денежных средств является документом, который выдает должник кредитору по договору займа, подтверждая как его заключения, так и договора, а также свидетельствуя получения от кредитора определенной денежной суммы или вещей.

Таким образом, исследуя долговые расписки или договора займа, суды должны выявлять настоящую правовую природу заключенного договора, а также давать оценку всем имеющимся доказательствам и в зависимости от установленных результатов - делать соответствующие правовые выводы.

В подтверждение своих доводов заявитель предоставил копии квитанций к приходным кассовым ордерам о получении юридическим лицом от истца взаймы 577 500,0 гривен и 1 912 500,0 гривен соответственно.

Исследование и оценка указанных доказательств имеют значение для установления заемщика по договорам займа и для правильного разрешения дела.

Однако указанные квитанции к приходным кассовым ордерам не исследовались судами первой, апелляционной и кассационной инстанций при принятии судебных решений, вследствие чего Верховный Суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Таким образом, суд, согласно своим предыдущим позициям, в очередной раз обратил внимание на необходимость выявления настоящей правовой природы заключенного договора, а также о необходимости давать оценку всем имеющимся доказательствам в совокупности.

 

 

    Виталий Булат

   ведущий юрист АО "АФ "ДОМИНАНТА"

Теги: займ, суд

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Життя після скасування мораторію на валютні кредити

Вже зовсім скоро, 21.10.2019 року, буде введений в дію Кодекс з процедур банкрутства. Після одного року з дня введення в дію цього нормативно-правового акту, з 21.10.2020 року, втратить чинність ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Це означає, що введений у 2014 році мораторій, який дозволяв тимчасово не платити валютному позичальнику за іпотечні кредити і при цьому почуватись у відносній безпеці, відійде у минуле.

Спрощений порядок отримання громадянства для іноземців

25 серпня 2019 року набуде чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» (надалі – Закон).

Згаданий нормативно-правовий акт вносить зміни в ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», і вже з 25 серпня 2019 року іноземці та особи без громадянства, які надавали посильну допомогу на території проведення антитерористичної операції зможуть протягом шести місяців з дня набрання чинності нового Закону звернутись до Міграційної служби України із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання строком на 3 роки.  

До них відносяться: іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Наслідки перевищення обсягів доходу «спрощенців»

Серед найпоширеніших порушень, які виявляє ДФС під час перевірок ФОПів-єдинників одне з перших місць займає недотримання умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Для кожної з трьох груп платників єдиного податку, які передбачені ПКУ для фізичних осіб, встановлено окремі критерії, одним з яких являється граничний обсяг доходу, який ФОП-єдинник може отримати протягом календарного року. Далі в статті більш детально зупинимось на даних обмеженнях та розглянемо, які подальші кроки ФОП - платника ЄП у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника відповідної групи.