Доминанта

Захист авторських прав на похідний музичний твір

19 июня 2019

Проблема захисту авторських прав актуальна не тільки для України, але і для світового співтовариства.

Варто зазначити, що останнім часом національний законодавець все ж намагається реалізовувати певні кроки для покращення клімату у цій сфері.

  В даному контексті особливої уваги заслуговує музична індустрія, де проблема незаконного використання чужих творів є особливо гострою.

  Для початку дамо відповіді на такі питання: як відбувається захист авторського права в Україні? Як саме встановити хто є первісним правовласником музичного твору?

Загальною є норма,  що первісним автором є та особа, яка вперше створила твір. Творчий задум автора повинен бути втілений у будь-яку об’єктивну форму, на яку буде спрямований захист. Таким чином правова охорона не буде поширюватися на концепцію, ідею, теорію, спосіб чи метод. В музичному творі об’єктами авторського права є музика та текст. За загальним правилом реєстрація авторського права не вимагається, однак, для підтвердження часу створення твору та приналежності конкретному автору рекомендується реалізувати процедуру реєстрації.

Для музичної сфери характерним є наслідування відомих гуртів, виконавців, в тому числі і переробка їх творів. Однак для забезпечення законності таких дій пропонуємо розглянути правове регулювання авторського права на похідний твір від музичної композиції та особливості його захисту.

Похідні твори – це твори, які є результатом творчої переробки первісного твору, якщо не завдається шкода його охороні (наприклад, переклади, аранжування, інсценізації та інші подібні переробки).

 Варто звернути увагу на те, що переробка можлива лише якщо автор надав згоду на будь-які зміни.  Автору похідного твору належать права саме на аранжування або іншу переробку, якої зазнала музична композиція. Однак спочатку автор похідного твору (аранжування) зобов’язаний отримати дозвіл на переробку та використання музичної композиції від первісного автора, про що укладається ліцензійний договір. За ліцензійним договором правовласник надає іншій особі право на тимчасове використання первісного музичного твору, вказується термін дії такої домовленості, способи використання музичної композиції та інші умови, зазначення яких сторони вважатимуть необхідним для врегулювання правовідносин. Цікавим фактом є те, що за використання первісної музичної композиції може встановлюватися плата або винагорода автору так зване роялті.

Переробка первісного твору без згоди автора  - це не лише порушення його майнових прав, але і ризик в майбутньому отримати заборону на використання створеного похідного твору. Окрім того, захистити своє право на похідний твір у разі використання первинного твору незаконно його автор не зможе.

          Отже, для того, щоб захистити похідний твір від незаконних посягань третіх осіб та отримати документ, що підтверджує авторство та час створення твору, рекомендуємо реалізувати наступну процедуру:

  • підписати ліцензійний договір з правовласником,
  • зареєструвати авторське право на похідний твір.

 

Окрім того, якщо говорити про реєстрацію похідного авторського права, до складу якого входить багато композицій, то тут вбачається декілька варіантів: реєстрація авторського права на похідний твір на кожну окрему композицію або ж реєстрація авторського права на весь музичний альбом з аранжуванням. Обидва варіанті мають свої переваги та недоліки. Для кожного конкретного випадку рекомендується підібрати індивідуальний варіант захисту.

Розповсюдженим але хибним є судження про те, що захист авторського права в Україні повністю відсутній і можна свавільно використовувати чужі музичні композиції задля задоволення власних інтересів. Оманливою є думка, що ніхто не контролює в якій саме країні і яким чином буде використана музична композиція. Переважна більшість популярних музичних виконавців доручають управління своїми майновими правами організаціям колективного управління, до повноважень яких входить контроль за використанням авторських прав. Крім того, нещодавно в Україні була реалізована процедура реформування системи управління в сфері авторських і суміжних прав, яка ввела ефективні інструменти для захисту авторських прав від порушення.

Враховуючи вищевикладене, для ефективного захисту майнових прав на похідний твір авторам необхідно забезпечити правовий аспект створення та використання такого твору.

 

Андрей Иванов

юрист в АО «КФ«ДОМИНАНТА»

 

 

Теги:

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.
Другие новости


Какие изменения планируются в сфере лицензирования?

Законодательная деятельность Верховной Рады Украины нового созыва набирает неслыханные обороты. В эпоху таких новшеств главная задача – не упустить важные законодательные изменения, непосредственно связанные с регулированием хозяйственной деятельности. 13 сентября 2019 года депутаты приняли за основу со сокращенным сроком подготовки законопроект № 1060 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности». Учитывая, что он определен Президентом как неотложный, данный законопроект с очень высокой вероятностью будет принят уже в ближайшее время.

Парковка по-новому теперь и в Одессе!

Итак, свершилось! Начиная с 9 сентября уже и в Одессе наконец-то начали работать в полной мере инспекторы по парковке. И если ранее они только оставляли нарушителям правил парковки письменные предупреждения и пытались увещевать их словесно, то отныне уже будут выписывать штрафы в сумме 255-ти или 510-ти гривен (первый — за стоянку в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена", второй же — за нарушения правил парковки, результатом которых может стать эвакуация автомобиля, о чём будет сказано ниже).

Второе пришествие и «Каста проклятых»?

11 сентября Верховная Рада 316 голосами приняла пакет поправок к законам по вопросу конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления. Изучение публикаций в СМИ по этому поводу выявило ряд неточностей в толковании журналистами законопроекта, поэтому мы решили подготовить юридический анализ документа. Тем более что с учётом уникальности нового парламента, принимающего все что спускают из Офиса Президента, вероятность изменений в нём во втором чтении минимальна.